18 dec

Bouw CAO: De belangrijkste wijzigingen voor de CAO van 2024

Door Loretta

Om de belangen van werknemers in de bouwsector te beschermen, is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bouw & Infra opgesteld. Deze CAO is een juridisch bindend document tussen werkgeversorganisaties en vakbonden dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de bouwsector vastlegt. Het doel van de CAO is om een eerlijke en stabiele werkomgeving te creëren waarin werknemers met zekerheid kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen.

Download hier de CAO Bouw & Infra 2024 of lees verder voor een samenvatting.

De bouwsector blijft zich continu ontwikkelen en geregeld komt er een update van de Collectieve Arbeidsovereenkomst in de bouw.

Bouwselect & de Bouw CAO

Bouwselect volgt de principes van de CAO Bouw & Infra. Door de CAO te volgen, garanderen wij dat alle medewerkers minimaal conform de CAO betaald worden. Dit betekent dat werknemers die via ons aan de slag gaan, verzekerd zijn van een loon dat overeenkomt met of hoger is dan wat de CAO voorschrijft, evenals alle andere arbeidsvoorwaarden die in de CAO zijn vastgelegd.

Belangrijkste punten uit de CAO Bouw & Infra 2024

De CAO Bouw & Infra 2024 is het resultaat van uitgebreide onderhandelingen en vertegenwoordigt een evenwicht tussen de behoeften van werkgevers en werknemers. Het biedt duidelijkheid over loon, werktijden, veiligheid op de werkplek, pensioen, en vele andere belangrijke aspecten van het werk in de bouw. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen, en draagt bij aan een gezonde en productieve industrie. CAO voor de Bouw & Infra 2024 is een uitgebreid document dat de arbeidsvoorwaarden binnen de bouwsector reguleert. De CAO 2024 geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Hieronder volgt een overzicht van de meest essentiële onderdelen van deze CAO.

Belangrijke punten uit de CAO Bouw & Infra van 2024

In 2024 worden de lonen tweemaal verhoogd, namelijk op 1 januari 2024 en halverwege het jaar, op 1 juli 2024. In beide gevallen komt er 3,5% plus € 50,- (naar rato) structureel erbij.


Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. Zo hebben bedrijven nog een jaar de tijd om zich hier op voor te bereiden. De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

Samenvatting veranderingen Bouw CAO 2024

De nieuwste CAO voor de bouw heeft een historisch hoog loonvoorstel en verbeteringen voor UTA-personeel, wat een belangrijk punt was voor de vakbonden. Overige belangrijke veranderingen zijn als volgt.

 1. Looptijd: De CAO heeft een looptijd van één jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 2. Loon: Er zijn twee loonsverhogingen gepland. Op 1 januari en 1 juli 2024 worden de lonen verhoogd met 3,5% plus 50 euro per maand. Dit geldt ook voor de van toepassing zijnde cao-vergoedingen.
 3. Functie- en Loongebouw: Er wordt een nieuw systeem geïntroduceerd per 31 december 2024, wat naar verwachting leidt tot een loonkostenstijging van ongeveer 1%. Er is een mogelijkheid tot dispensatie voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan deze verplichting.
 4. Harmonisatie UTA- en Bouwplaatspersoneel: Er wordt een onderzoek gestart naar de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in combinatie met het nieuwe functiewaarderingssysteem.
 5. Diplomabonus en Doorleerbonus: Er zijn bonussen voor leerlingen die hun BBL-diploma behalen, en een doorleerbonus voor de overstap van BBL2 naar BBL3.
 6. Zwaarwerkregeling: Deze regeling wordt voortgezet tot 2031, en uitgebreid met de functie van uitvoerder vanaf 2024.
 7. Overwerkregeling voor UTA-personeel: Uitbreiding van de regeling met specifieke bepalingen voor UTA-personeel in hogere functieschalen.
 8. Maxima voor Werktijd, Pauze(s) en Reistijd: Standaardisatie van de maximale duur van werktijd, pauzes en reistijd voor UTA-werknemers.
 9. Instroom en Behoud van Leerlingen: Er worden maatregelen en financiële stimulansen geïntroduceerd om de instroom en het behoud van leerlingen te bevorderen.
 10. Stagevergoeding: Verhoging van de vergoeding voor zowel mbo-, hbo- als universitaire stagiairs.
 11. Leermeestertoeslag: Een toeslag voor machinisten met een diploma die als leermeester fungeren.
 12. Reiskostenvergoeding: Verhoging van de vergoeding voor woon-werkverkeer voor UTA-werknemers vanaf 1 januari 2024.
 13. Werkdruk: Aanpak van werkdruk voor alle werknemers, met aanbevelingen voor gesprekken over dit onderwerp.
 14. Vakantiedagen: Uitbreiding van de regeling voor extra vakantiedagen naar UTA-werknemers.
 15. Digitale Vaardigheden: Werknemers kunnen een voucher krijgen voor het verbeteren van hun digitale vaardigheden.
 16. Veiligheid: Er wordt gewerkt aan een structurele en duurzame aanpak van veiligheid in de sector.
 17. Hitte: Er wordt onderzocht of hitte kan worden opgenomen in de cao Onwerkbaar weer.
 18. Intredebonus voor BOL3-machinisten: Een bonus voor gediplomeerde BOL3-machinisten bij intrede.
 19. Informatieplicht: Aanpassing van de informatieplicht in de cao aan de SER-fusiegedragsregels.

Zodra alle aanpassingen in de Bouw CAO verwerkt zijn, zullen we een update doen.

Algemene bepalingen:

De CAO verduidelijkt definities en toepassingsgebied, inclusief voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten naar buitenlands recht, onderaanneming en inlenen van personeel. De exacte definities en voorwaarden zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen.

Bij Bouwselect begrijpen we het belang van heldere en eerlijke arbeidsvoorwaarden. De CAO Bouw & Infra vormt de ruggengraat van onze sector en biedt zowel werknemers als werkgevers de zekerheid van een stevige basis voor hun samenwerking. Wij staan volledig achter deze CAO en zorgen ervoor dat onze medewerkers altijd volgens deze betrouwbare standaarden werken en beloond worden.

Download de volledige Bouw CAO (2024).

Veelgestelde vragen over de Bouw CAO

Er worden regelmatig vragen gesteld over de inhoud van de Bouw CAO. We hebben een aantal vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

 1. Hoeveel gaat het loon omhoog in de Bouw CAO van 2024?
  Tijdens de looptijd van de CAO worden de lonen twee maal verhoogd.
  Op 1-1-2024 3,5% plus €50 per maand structureel (parttime naar rato)
  Op 1-7-2024 3,5% plus €50 per maand structureel (parttime naar rato)
  Wat dit concreet voor jou betekend kan je terugzien op jouw loonstrook.
 2. Hoeveel vakantiedagen bevat de Bouw CAO?
  In de bouw heb je bij zowel bouwplaatswerknemers als UTA werknemers wettelijk recht op 20 dagen vakantie en daarnaast ontvang je 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt beide bij een fulltime dienstverband. Je hebt recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie en daarnaast ook nog eens recht op 20 roostervrije dagen (15 bij UTA werknemers)
 3. Hoe zit het met het pensioen in de Bouw CAO?
  Werkgevers zijn verplicht aangesloten bij bpfBOUW en werknemers nemen verplicht deel aan de pensioenregeling die bpfBOUW voor de bouw & infra uitvoert. De pensioenleeftijd is 67 jaar, maar vanaf 2028 wordt dit 67 jaar en 3 maanden. Wanneer je met pensioen wilt, is dit mogelijk, maar dit moet je wel financieel kunnen dragen. Bekijk in “Mijn Bouwpensioen” of dit voor jou haalbaar is.

  Ook wanneer je eerder wilt stoppen met werken. kun je mogelijk gebruikmaken van de zwaarwerkregeling of zware beroepenregeling. Hiermee kun je maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2025. Kijk hiervoor op de onderstaande websites:

  Bouw & infra: https://zwaarwerkregeling.nl/
  Afbouw: https://www.mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling/
  BIKUDAK: https://caobikudak.nl/voor-werknemers
  Timmer: https://sswt.nl/cao/zwaarwerktimmer-regeling/werknemer/