29 nov

Tussenkomstmodel Bouwprofs Interim voorkomt onverwachte fiscale claims

Door Loretta

Een projectontwikkelaar heeft extra bouwpersoneel nodig. Via een intermediair huurt hij een projectleider in. De man werkt op zzp-basis. Alles verloopt goed, totdat blijkt dat de intermediair de fiscale afdracht niet goed geregeld heeft. Gevolg: de projectontwikkelaar wordt aansprakelijk gesteld voor het betalen van achterstallige premies en belastingen. Het kost hem een hoop geld. Terwijl hij in de veronderstelling was de intermediair alles goed had geregeld en fiscale claims waren afgedekt.

Wat is hier gebeurd? De intermediair hanteerde een bemiddelingsmodel. Maar had met de opdrachtgever, de projectontwikkelaar, afgesproken dat die zelf een modelovereenkomst zou sluiten met de zzp’er. Daardoor lag de ketenaansprakelijkheid bij de opdrachtgever.

Helaas werken veel bureaus op deze manier. Zij bieden geen vrijwaarding van de ketenaansprakelijkheid. Het goede nieuws: Bouwprofs Interim doet dat wel. Wij werken niet met een bemiddelingsmodel, maar met een tussenkomstmodel. Dat ontslaat u als opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid in de keten. Ook nemen wij u het administratieve werk uit handen: wij zorgen voor een kloppende modelovereenkomst en regelen contractafhandeling en facturatie.

Wat is ketenaansprakelijkheid

In de bouw is een groeiend tekort aan personeel. Steeds vaker besteden bouwbedrijven werk uit aan onderaannemers. Maar dat zorgt ook voor risico’s. Zo kan de hoofdaannemer – in het voorbeeld hierboven de projectontwikkelaar – aansprakelijk worden gesteld als een onderaannemer geen loonheffingen betaalt. Dat is geregeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Deze wet maakt de aannemer van werk aansprakelijk voor alle heffingen en premies die zijn onderaannemer moet afdragen, zoals achterstallig loon, loonheffingen en niet-afgedragen omzetbelasting. Op zijn beurt kan deze onderaannemer het werk ook weer aan een ander uitbesteden. In ons voorbeeld aan de projectleider die zich verhuurt als zzp’er. Zo ontstaat een keten van (onder)aannemers. De WKA zorgt ervoor dat elke schakel in de keten aansprakelijk is voor álle volgende schakels. Zo kan het dat de hoofdaannemer een naheffing krijgt als de onderaannemer, bijvoorbeeld een intermediair, niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

G-rekening

Om als bovenliggende trede (de opdrachtgever) ingedekt te zijn tegen de ketenaansprakelijkheid, moet 25% van het factuurbedrag (inclusief BTW) worden afgedragen op de G-rekening van de onderliggende trede (de intermediair). Een G-rekening is een door de belastingdienst geblokkeerde bankrekening. Op deze manier is de opdrachtgever gevrijwaard van aansprakelijkheid in de keten.

Alleen uitzendorganisaties die SNA-gecertificeerd zijn, kunnen een G-rekening openen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Er moet wel altijd gebruik worden gemaakt van goedgekeurde modelovereenkomsten tussen de intermediair en de ZZP’ers.

Verschil bemiddelings- en tussenkomstmodel

Bij bemiddeling brengt een intermediair twee partijen, zoals een opdrachtgever en een ZZP’er, bij elkaar en zorgt voor een modelbemiddelingsovereenkomst. De opdrachtgever sluit zelf ook een modelovereenkomst met de ZZP’er. De intermediair heeft daar geen rol in. De intermediair heeft ook geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk. De opdrachtgever is in dit geval aansprakelijk in de keten.

Wordt een tussenkomstovereenkomst gesloten, dan wordt de intermediair opdrachtgever van de ZZP’er. De intermediair laat deze ZZP’er werk uitvoeren bij zijn opdrachtgever, zoals de projectontwikkelaar uit het voorbeeld. De ZZP’er heeft geen enkele overeenkomst met deze opdrachtgever. De intermediair is verantwoordelijk voor de ketensprakelijkheid. De opdrachtgever is hier van ontslagen.

Tussenkomstmodel versus bemiddelingsmodel:

Hoe het geregeld is bij Bouwprofs Interim

In ons tussenkomstmodel verzorgen wij als intermediair de backoffice-werkzaamheden. Ook dragen wij zorg voor de wettelijke compliance. ZZP’ers sluiten een contract af met ons, waardoor wij de gehele ZZP-administratie van een opdrachtgever overnemen. De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur en de zzp’er kan aan de slag. Er zijn geen dubbele factuurstromen meer, de hele contractafhandeling en het facturatieproces regelen wij. Zo nemen we bij de opdrachtgever werk en risico uit handen.

Bouwprofs Interim is SNA-gecertificeerd en heeft een G-rekening en een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Daarmee beschikken we over alle tools om de tussenkomstmodelovereenkomsten aan te gaan.

Vragen of zorgen?

De arbeidsmarkt is sterk aan het veranderen en het werken met zzp’ers neem toe. Maar maakt u zich zorgen over aansprakelijkheid en bent u bang risico te lopen? Of heeft zich binnen uw bedrijf al eens een situatie voorgedaan die ongunstig is uitgepakt?

Neem contact met ons op, we praten graag verder! Bel 050 – 577 43 75 of mail: info@bouwprofs.nl