Payrolling

Payrolling

Payrolling is het zorgen voor de administratieve afwikkeling van een werkende die op een loonlijst staat en ergens anders werkt dan bij het bedrijf dat de verloning regelt. Hiervoor gelden strikte regels.

Bouwselect vervult een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt. Het is ons werk om vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar te brengen. Wij beschouwen de kandidaat als een werknemer en niet als iemand die ergens in een loonadministratie zit. Dat is eigenlijk heel logisch: onze belangrijkste diensten zijn werving en selectie, uitzenden en detachering.

Daarom is onze dienst payrolling altijd in het licht van onze dienstverlening: zorgen voor een meerwaarde voor alle betrokken partijen. Indien de periode voor payrolling is afgelopen, zet Bouwselect zich in om de kandidaat opnieuw te plaatsen.

Bouwselect houdt zich heel nadrukkelijk aan de afspraken die voor payrolling gelden, zoals ook vastgelegd in Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) om zowel de rechten van de medewerker als de opdrachtgever te erkennen. U neemt dus de dienst payrolling af, maar ook de zekerheid dat we het beste bieden voor degene voor wie u de payrolling regelt.