Voor de werkzoekende

Alle vacatures

251 vacatures gevonden

 • Technisch Beheerder

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.600 tot € 3.800

  In de functie van technisch beheerder ben je verantwoordelijk voor het coördineren van groot en klein onderhoud aan de hand van een jaarplan en een meerjarige onderhoudsplanning. De functie zal ...

 • Junior bouwkundig inspecteur (Groningen)

  Groningen

  MBO

  Aardbevingsschade

  € 2.600 tot € 2.700

  Als junior inspecteur ben jij verantwoordelijk voor de inspecties en de daarbij behorende rapportages. Je hebt contact met de bewoners, je maakt een plan van aanpak van het object. Op basis van dit pl...

 • BIM Modelleur / Werkvoorbereider Regio Zwolle

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.700 tot € 3.700

  Als BIM Modelleur / Werkvoorbereider heb je diverse werkzaamheden. Zoals; de engineering, voorbereiding, inkoop en coördinatie van de metalen dak- en gevelafwerking voor veelal complexe en unieke dak...

 • BIM-Modelleur regio Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Als BIM-modelleur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten. Je levert de nodige informatie voor de betrokken disciplines en maakt gebruik van diverse BIM-software...

 • Omgevingsmanager GWW - Noord(oost)-Nederland & Noord(west)-Duitsland

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 3.750

   Vanwege een aantrekkende markt en toenemende werkzaamheden zijn wij namens onze opdrachtgever per direct op zoek naar een Omgevingsmanager die haar team komt versterken.  Als zodanig k...

 • (Aankomend) uitvoerder Milieutechniek - Noord(oost)-Nederland

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.300

        Vanwege een groeiende orderportefeuille en toenemende drukte zijn wij namens onze opdrachtgever op korte termijn op zoek naar een(aankomend) uitvoerder.       Als ...

 • BIM Modelleur woningbouwprojecten (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.750 tot € 3.750

  Als BIM Modelleur ben je digitaal aan het bouwen met het 3D-informatiemodel BIM. Hierin leg je alle data vast die nodig is voor ontwerpen, bouwen en beheren van de bouwprojecten. Je vertaalt het ontwe...

 • Werkvoorbereider GWW in noord-Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  Met deze werkzaamheden krijg je te makenJe beheerst het project op technisch en administratief dusdanig dat ten allen tijde de projectadministratie op orde is voor het management.Je zorgt voor een ged...

  ZZP
 • Werkvoorbereider GWW in noord-Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 3.000 tot € 3.800

  Met deze werkzaamheden krijg je te makenJe beheerst het project op technisch en administratief dusdanig dat ten allen tijde de projectadministratie op orde is voor het management.Je zorgt voor een ged...

 • Werkvoorbereider planmatig onderhoud (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Als werkvoorbereider ben je de projectbewaker in het voortraject. Hierbij wil je de regie houden in het plan. Je staat aan de basis van projecten en ontwikkelt scenario’s en alternatieve plannen voo...

 • Junior Projectleider Bouwmanagement

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Als junior projectleider bouwmanagement ben je ondersteund aan de verantwoordelijk projectmanager of projectleider van een project. Je geeft ondersteuning bij complexe projecten binnen de door de opdr...

 • Calculator civiele betonbouw in Drenthe

  Drenthe

  Onbekend

  Civiel

  € 3.000 tot € 3.600

  Als Calculator ben je verantwoordelijk voor het adequaat opstellen van kostprijsbegrotingen en ben je in staat om advies te geven op het gebied van prijsstellingen. Een grote kennis van de prijsopbouw...

 • Calculator civiele betonbouw in Friesland

  Drenthe

  Onbekend

  Civiel

  € 3.000 tot € 3.600

  Als Calculator ben je verantwoordelijk voor het adequaat opstellen van kostprijsbegrotingen en ben je in staat om advies te geven op het gebied van prijsstellingen. Een grote kennis van de prijsopbouw...

 • Uitvoerder GWW

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.950

  In hoofdzaak werkzaamheden op het gebied van cultuurtechnisch werk en grondverzet voorbereiden, aansturen en bewaken.Je krijgt in het bijzonder met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden (in he...

 • Hoofduitvoerder kabels Noord- & Zuid-Holland

  Noord-Holland

  MBO

  Civiel

  € 2.250

  Je krijgt in hoofdzaak met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:Aan een grote diversiteit van (multidisciplinaire) laag- & middenspanningsprojecten in West-Nederland werken;De (integ...

 • Werkvoorbereider /tekenaar

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.275

  In het voorbereidende en uitvoerende traject als (spreekwoordelijke) spin in het web voor zowel de projectleider, werkvoorbereiders, uitvoerders en machinisten fungerenProjecten uitvoeren en voorberei...

 • Landmeter

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.075

  Zelfstandig opdrachtgevers in de voorbereidingsfase van nog te realiseren projecten ondersteunen;Controles op/ tijdens lopende en gerealiseerde projecten uitvoeren en uitzetten, zoals aanleg en renova...

 • Bedrijfsleider kabels & leidingen provincies Noord- & Zuid-Holland

  Zuid-Holland

  HBO

  Civiel

  € 4.750

  Als onderdeel van het landelijk opererende managementteam van de businessunit "Distributie" fungeren;Als zodanig als gezicht van de regio, vestigingen en de interne organisatie fungeren;De verantwoord...

 • Projectleider /Technisch Adviseur provincies Overijssel & Gelderland

  Overijssel

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 3.750

  De projectleider /technisch adviseur legt primair verantwoording af het hoofd bedrijfsbureau en/of de bedrijfsleider. Je krijgt als zodanig met de volgende en onderstaande bevoegdheden en taken & vera...

 • Werkvoorbereider pomptechniek, gemalen & persriool - provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Werktuigbouwkunde

  € 2.745

  De tijdige en voor de inkoop van materialen bestemde voorziening ten behoeve van verkregen opdrachten verzorgen;De voortgang van de projecten faciliteren door alle benodigde zaken voor aanvang van het...

 • Calculator Milieutechniek - provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Civiel

  € 2.300

  Vanwege toenemende drukte is onze opdrachtgever voor haar centrale bedrijfsbureau op korte termijn op zoek naar een Calculator Infra. Als zodanig krijg je met de onderstaande taken & verantwoordelijkh...

 • Werkvoorbereider Milieutechniek - Provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Milieu

  € 2.300

  Vanwege toenemende drukte is onze opdrachtgever op korte termijn op zoek naar een Werkvoorbereider Milieutechniek. Als zodanig krijg je met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:Als v...

 • Uitvoerder Ondergrondse Infra - Noord(oost)-Nederland en Noordwest-Duitsland

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.795

  Vanwege een aantrekkende markt en toenemende werkzaamheden zijn wij namens onze opdrachtgever per direct op zoek naar een uitvoerder die haar team komt versterken. Als zodanig zorg je er voor dat ...

 • Senior-Werkvoorbereider beton- en waterbouw - Noord-west-Friesland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.750

  Vanwege aantrekkende werkzaamheden in onder meer Noord(oost)-Nederland en Noord-Holland zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren Senior-Werkvoorbereider beton- en waterbouw. Je krijgt (onder...

 • Werkvoorbereider civiele betonbouw - provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.375

  Je krijgt (onder andere) met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:De planning, werkvoorbereiding en coördinatie van civiele betonwerken volgens de vastgestelde proc...

 • Werkvoorbereider renovatie bestaande kunstwerken - provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.735

  Er voor zorgen dat de restlevensduur van bestaande kunstwerken wordt gegarandeerd; De planning, werkvoorbereiding en coördinatie van civiele betonwerken volgens de vastgestelde...

 • Werkvoorbereider kabels & leidingen - provincie Overijssel

  Drenthe

  MBO

  Civiel

  € 2.375

  Wij zoeken een werkvoorbereider die het in Almelo gesitueerde team van onze opdrachtgever komt versterken. Je krijgt in hoofdzaak met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:Gedurende d...

 • Projectvoorbereider funderingstechnieken - provincie Noord-Holland

  Noord-Holland

  MBO

  Civiel

  € 2.625

  Als Projectvoorbereider acteer je als spreekwoordelijke spin in het web. Als zodanig fungeer je als intermediair tussen de opdrachtgever enerzijds en de projectleiders en de externe bouwteams anderzij...

 • Vestigings- /bedrijfsleider riooltechniek - provincie Overijssel

  Overijssel

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 3.850 tot € 5.375

  Een team dat aan watermanagementvraagstukken werkt dagelijks aansturen, beoordelen, ontwikkelen, opleiden, coachen en (bege)leiden;Als zodanig tezamen pompinstallaties & besturingssystemen ontwerpen, ...

 • Productieleider prefab beton - regio Noordwest-Friesland

  Friesland

  MBO

  Bouw

  € 2.975

  Voor haar nieuwe, volledig geautomatiseerde én gerobotiseerde productielocatie, alwaar fabrieksmatig en onder geconditioneerde omstandigheden compleet afgewerkte en van kozijnen, isolatie en streenst...

 • Projectleider nieuwbouw & renovatie pomptechniek- & installaties, gemalen & persriool - provincies Overijssel & Gelderland

  Overijssel

  MBO

  Werktuigbouwkunde

  € 3.750

  Tezamen met jouw team aan diverse, verschillende, uiteenlopende en gevarieerde watermanagementvraagstukken werken, en daarvoor bestemde pompinstallaties & besturingssystemen ontwerpen, ontwikkelen & o...

 • Werkvoorbereider kabels & leidingen - stad Groningen

  Drenthe

  MBO

  Civiel

  € 2.375

  Wij zoeken een werkvoorbereider die het in de stad Groningen gesitueerde team van onze opdrachtgever komt versterken. Je krijgt in hoofdzaak met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:...

 • Medior/Senior Civiele ontwerper in Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.400 tot € 2.600

  Als tekenaar ontwerper ga je technische informatie omzetten in beeld en kan je al tekenend knelpunten constateren en bedenken hoe het het zou kunnen werken. Daarnaast werk je nauw samen met de project...

 • Werkvoorbereider kabels in Drenthe

  Drenthe

  MBO

  Civiel

  € 2.800 tot € 3.500

  Als Werkvoorbereider kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van aangenomen werken. Je houdt je onder meer bezig met het voorbereiden en realiseren van meerdere projecten...

 • Senior-Werkvoorbereider civiele betonbouw - provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.750

  Je krijgt (onder andere) met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:Civiel(technisch) georiënteerde beton- (&) waterbouwkundige)) werken voorbereiden, bewaken en begeleide...

 • Assistent-Uitvoerder GWW Friesland

  Groningen

  Onbekend

  Civiel

  € 2.250

  Als Assistent-Uitvoerder word je uiteindelijk opgeleid om de taken van de uitvoerder over te nemen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten binnen de GWW. Hierbij kan j...

 • Projectleider/ Werkvoorbereider

  Friesland

  HBO

  Civiel

  € 2.300

  Als werkvoorbereider creëer jij de benodigde randvoorwaarden welke succesvolle projectuitvoering mogelijk maken. Als zodanig ben je over de volle lengte van het 'traject'; van tender tot aan ontwerp,...

 • Werkvoorbereider Maatvoering - Centraal-Friesland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.275

  Haar klanten hebben een goede basis om hun project te ontwerpen en/of te bouwen. Zodoende krijg je met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken: Een voor de landmeter best...

 • Landmeter /Maatvoerder - Centraal-Friesland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 1.875

  Haar klanten hebben een goede basis om hun project te ontwerpen en/of te bouwen. Zodoende krijg je met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken: De eindverantwoordelijkhei...

 • Landmeter - Noord(oost)-Nederland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 1.875

  Haar klanten hebben een goede basis om hun project te ontwerpen en/of te bouwen. Zodoende krijg je met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken:De eindverantwoordelijkheid vo...

 • Toezichthouder Civieltechnische Projecten (die beeldbepalende projecten in goede banen leidt)

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.475

  De uitvoering van werken namens onze opdrachtgever (bege)leiden en als zodanig de integrale verantwoordelijkheid voor het realiseren van civiel- & cultuurtechnische projecten dragen;Op heldere en pro-...

 • Uitvoerder Beton- & Waterbouw - Noordwest-Friesland & Noord-Holland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.675

  Vanwege aantrekkende werkzaamheden in onder meer Noord Holland zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren uitvoerder beton- en waterbouw. Als zodanig draag je zorg voor de correcte uitvoering ...

 • Calculator/werkvoorbereider GWW Overijssel

  Overijssel

  Onbekend

  Civiel

  € 3.000 tot € 3.800

  Als Calculator/Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de calculatie en voorbereiding van zowel grond-, weg- en waterbouwkundige projecten van de opdrachtgever. Je beheert het gehele project: va...

 • Senior-Calculator civiele betonbouw - provincie Friesland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 2.750

  Vanwege toenemende drukte is onze opdrachtgever op korte termijn op zoek naar een Werkvoorbereider Milieutechniek. Als zodanig krijg je met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken: D...

 • Werkvoorbereider landmeetkunde - provincie Friesland

  Groningen

  MBO

  Civiel

  € 2.275

  Als jij je werk hebt gedaan, dan hebben haar klanten hebben een goede basis om hun project te ontwerpen en/of te bouwen. Zodoende krijg je met de volgende en onderstaande taken & verantwoordelijkheden...

 • Hoofduitvoerder Huisaansluitingen - Noord(oost)-Nederland

  Drenthe

  HBO

  Civiel

  € 3.425

  Klantaanvragen voor nieuwe water-, elektriciteit, media- & gasaansluitingen realiseren, en de bestaande onderhouden;Het hiermee gepaard gaande proces van aanvraag tot en met realisatie soepel laten ve...

 • Werkvoorbereider /(Junior)-Projectleider - Provincie Friesland

  Friesland

  HBO

  Civiel

  € 3.425

  Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een werkvoorbereider /(Junior)-Projectleider, die het team van onze opdrachtgever komt versterken. Je krijgt als zodanig...

 • Calculator GWW - provincie Friesland

  Friesland

  MBO

  Civiel

  € 3.425

  Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een calculator, die het team van onze opdrachtgever komt versterken.Je krijgt als zodanig met de onderstaande en volgende tak...

 • Projectleider Steigerbouw - Noordoost-Nederland

  Friesland

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 3.425

  'Jouw' team op een coachende manier (bege)leiden en daarmee optimaal laten presteren;De voor projecten & onderhoud bestemde werkvoorbereiding verzorgen;Budgetten, contracten, materiaal en de projectad...

 • Projectleider vastgoedbeheer in Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als projectleider speel je een belangrijke rol in iedere fase van het project. Bij de gunning van het project tot aan de oplevering ervan.Binnen deze functie kom je in aanraking met onderstaande taken...

  ZZP
 • Projectleider vastgoedbeheer in Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  € 4.500 tot € 5.500

  Als projectleider speel je een belangrijke rol in iedere fase van het project. Bij de gunning van het project tot aan de oplevering ervan.Binnen deze functie kom je in aanraking met onderstaande taken...

 • Uitvoerder (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Als Uitvoerder realiseer jij projecten die variëren in complexiteit, diversiteit en grootte. Jij hebt als taak alle ontwerpen te vertalen naar het proces van uitvoering. Op de bouwlocatie geef je dag...

 • Werkvoorbereider gezocht - Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 3.800

  Je bent hier als werkvoorbereider verantwoordelijk voor het voorbereiden van projecten in samenspraak met de uitvoerder en projectleider. Heb jij een gedreven houding en ben je daarnaast gestructureer...

 • Werkvoorbereider (Utrecht)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Voor de functie werkvoorbereider ben je aansprakelijk voor de coördinatie en voorbereiding van het bouwproces. Je maakt een schatting van de tijdsplanning en de kostprijs van het project. Verder ben ...

 • Planvoorbereider vastgoed in zuid-Drenthe

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Je kruipt in de huid van de opdrachtgever en komt met ideeën en voorstellen die wat breder, verder en dieper gaan dan wat de opdrachtgever zelf heeft bedacht. Jouw ideeën zijn vernieuwend en creatie...

 • Bouwkundig calculator (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  ...

 • Werkvoorbereider (Hoorn)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.250

  Voor de functie werkvoorbereider ben je aansprakelijk voor de coördinatie en voorbereiding van het bouwproces. Je maakt een schatting van de tijdsplanning en de kostprijs van het project. Verder ben ...

 • Uitvoerder (Hoorn)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Jij bent de allrounder die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Op de bouwlocatie geef je dagelijks de leiding. Gedurende het project sta je nauw in contact met alle belanghebbenden...

 • Uitvoerder onderhoud & verduurzaming regio Deventer

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  Onze opdrachtgever is een toonaangevend en financieel gezond familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar actief is als betrouwbaar vastgoedonderhoudsbedrijf op het gebied van renovatie, (gevel)onderhoud en...

  ZZP
 • Uitvoerder onderhoud & verduurzaming regio Deventer

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.400 tot € 3.800

  Onze opdrachtgever is een toonaangevend en financieel gezond familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar actief is als betrouwbaar vastgoedonderhoudsbedrijf op het gebied van renovatie, (gevel)onderhoud en...

 • Calculator/werkvoorbereider regio Deventer

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.500

  In deze spilfunctie pak je het project vanaf de offerteaanvraag op. Het afstemmen van het project met de klant, opname ter plekke, het opstellen van (meerjaren-)onderhoudsadvies, het bepalen van kostp...

 • Calculator / werkvoorbereider Verbouw & Onderhoud

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.000

  Als calculator/ werkvoorbereider verzorg je de opname van verbouw- en onderhoudsprojecten en maak je een calculatie op basis van deze opname en/of bestektekening. Je vraagt offertes op, spiegelt deze ...

 • Senior adviseur civiele techniek gemeente Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  Als senior adviseur ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en begeleiding van inkooptrajecten. Hierbij is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de aanbestedingswetgeving en ...

  ZZP
 • Calculator betonfabriek (specialist) in noord-Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  Met behulp van een calculatieprogramma ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van offertes naar aanleiding van bouwkundige tekeningen. Bovendien breng jij geheel zelfstandig offertes uit, met bet...

  ZZP
 • Senior adviseur civiele techniek gemeente Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  € 3.200 tot € 4.800

  Als senior adviseur ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en begeleiding van inkooptrajecten. Hierbij is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de aanbestedingswetgeving en ...

 • Calculator betonfabriek (specialist) in noord-Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.100 tot € 3.800

  Met behulp van een calculatieprogramma ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van offertes naar aanleiding van bouwkundige tekeningen. Bovendien breng jij geheel zelfstandig offertes uit, met bet...

 • Werkvoorbereider (Hoorn)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en coördinatie van het bouwproces. Jij maakt een berekening van de kostprijs en tijdsplanning van het project. Bovendien kan je tekeningen lezen, maken...

 • Tekenaar Houtskeletbouw

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.000

  In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor je eigen projecten als tekenaar/werkvoorbereider. Je werkzaamheden bestaan uit het maken en controleren van werktekeningen. En dit voor meerdere...

 • Uitvoerder (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Jij bent de allrounder die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Op de bouwlocatie geef je dagelijks de leiding. Gedurende het project sta je nauw in contact met alle belanghebbenden...

 • Werkvoorbereider (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Voor de functie werkvoorbereider ben je aansprakelijk voor de coördinatie en voorbereiding van het bouwproces. Je maakt een schatting van de tijdsplanning en de kostprijs van het project. Verder ben ...

 • BIM Modelleur

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Als BIM modelleur ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van het project van de opdrachtgever. Je gaat werkzaamheden verrichten op het gebied van ontwerpen en beheren van het Building Information Mo...

 • Projectvoorbereider Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.200

  Jouw taak als projectvoorbereider is het werken aan uiteenlopende projecten binnen de maakindustrie. De werkzaamheden die je gaat verrichten zijn erg afwisselend en nemen veel verantwoordelijkheden op...

 • Werkvoorbereider Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 3.300

  Jouw taak als werkvoorbereider is het zorgen voor een ultieme voorbereiding en begeleiding voor een project. Aan de hand van een technische uitwerking, een voorbereidingsplanning, inkoopvoorbereiding ...

 • Architect regio Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.200

  Als architect werk je samen met je team een concreet ontwerp in detail uit. Je bedenkt en werkt je ideeën uit, hierbij kan je je eigen stijl ontwikkelen. Je versterkt het detailniveau door de nieuwe ...

 • Werkvoorbereider/Tekenaar

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.500

  Als werkvoorbereider/tekenaar zorg jij voor het in goede banen leiden van het complete proces van tekenen tot aan het productieproces. Onze opdrachtgever zoekt een gedreven collega die planmatig ...

 • BIM-Modelleur regio Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Als BIM-modelleur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten. Je levert de nodige informatie voor de betrokken disciplines en maakt gebruik van diverse BIM-software...

 • Werkvoorbereider Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.300 tot € 4.300

  “Wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich om vergeten te worden”. Een quote die voor jou als doorgewinterde werkvoorbereider meteen de kop ingedrukt kan worden. Want hoe kun je nou een bo...

 • Projectleider

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 4.000

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van gevelbouwprojecten volgens de regels en normen van de projecten binnen de planning en budgettering. Andere werkzaamheden zijn het voor...

 • Uitvoerder (Purmerend)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Jij bent de allrounder die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Op de bouwlocatie geef je dagelijks de leiding. Gedurende het project sta je nauw in contact met alle belanghebbenden...

 • BIM modelleur uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.000 tot € 2.600

  Als BIM Modelleur heb je diverse werkzaamheden. Zo ben je onder meer bezig met het uitwerken en aanvragen van de omgevingsvergunning incl. de bijbehorende bouwbesluittoetsing. Je maakt en detailleert ...

 • Ondernemende junior adviseur bouw(fysica)

  Drenthe

  HBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 2.900

  Als junior adviseur geluid, bekleed je een uitdagende en ondernemende functie en zie je de resultaten van je inspanningen daadwerkelijk terug in de praktijk. Als starter werk je onder begeleiding en k...

 • Projectleider /Technisch werkvoorbereider - provincie Drenthe

  Drenthe

  MBO

  Bouw

  € 2.450

  De voor de productie van houten mallen bestemde werkvoorbereiding verzorgen, waaronder:Calculatie;Planning,Tijds- & kostenbewaking.Daarnaast krijg je met overige en tevens onderstaande voorbereidende ...

 • Projectleider/BIM-modelleur bouwmanagementbureau in Drenthe

  Drenthe

  Onbekend

  Bouw

  € 2.600 tot € 3.600

  Wij zoeken dé allrounder die op alle fases van het bouwproces ingezet kan worden. Hierbij ga je ook je collega's helpen en voorzien van advies.Ook controleer je het gemaakte (teken)werk en ben jij h...

 • Werkvoorbereider/ Calculator regio Vollenhove

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.000

  Wat ga je doen?•Je informeert en adviseert (potentiële) klanten en draagt bij aan de verzameling van benodigde bouwkundige informatie.•Je stelt offertes op uit bouwkundige tekeningen, m.b.v. een ...

 • BIM modelleur / bouwkundig tekenaar regio Zwolle

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.600 tot € 4.000

  Als BIM Modelleur / bouwkundig tekenaar heb je diverse werkzaamheden. Zo ben je onder meer bezig met het uitwerken en aanvragen van de omgevingsvergunning incl. de bijbehorende bouwbesluittoetsing. Je...

 • Projectleider Service & Onderhoud

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Als projectbegeleider afdeling Service & Onderhoud ben je dagelijks actief met het plannen, voorbereiden van de werkzaamheden en in de uitvoering begeleiden van voornamelijk mutatieopdrachten en keuke...

 • Werkvoorbereider nieuwbouw (Overijssel)

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.500

  Als gezegd heeft het bedrijf een breed scala aan projecten, je bent dus niet gebonden aan één soort project bij dit bedrijf. Je hebt de mogelijkheid om diverse projecten van woningbouw tot utiliteit...

 • Constructief Modelleur (regio Zwolle)

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.900 tot € 3.900

  In deze functie ga jij het volgende doen:Het construeren van beton- , staal-, en houtconstructies en funderingen in Revit;Deelnemen aan een (integraal) ontwerpteam;Het bedenken van (detail)oplossingen...

 • Allround constructeur (Overijssel)

  Drenthe

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Je gaat aan de slag met uiteenlopende gebouwconstructies, de projecten worden zoveel mogelijk intergraal opgepakt, zodoende kom je in aanraking met andere facetten van het bouwen. Het bureau heeft mee...

 • Werkvoorbereider (Zaandam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Jij bent de allrounder die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Jij bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van nieuwe projecten. Bovendien ben je uitstekend in het calculeren. ...

 • Werkvoorbereiders gezocht in Amsterdam

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  We zijn op zoek naar een werkvoorbereider voor de bouw en voor de mutatie. Voor de werkvoorbereider bouw zijn wij op zoek naar een senior werkvoorbereider die ruime ervaringen heeft in de voorbereidin...

 • Werkvoorbereider/uitvoerder (Almere)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Jij bent de allrounder die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten. Bovendien geef je leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaas...

 • Uitvoerder

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.500

  Als uitvoerder ben je mede verantwoordelijk voor het succes van de vestiging Zuid en draag je o.a. bij aan de ontwikkeling van de servicemonteurs vanuit de vestiging in Dordrecht en begeleid je projec...

 • BIM Modelleur/ Revit tekenaar Regio Zwolle

  Overijssel

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.000

  Als BIM Modeler ben je responsabel voor het ontwerp van het woonproject van de opdrachtgever. Veel projecten komen voort uit eigen ontwikkeling, waardoor je al vroeg kunt deelnemen aan het project. Pr...

 • Wabo vergunningverlener bij een gemeente in prov Groningen

  Groningen

  HBO

  Bouw

  € 2.700 tot € 4.000

  Wat ga je allemaal doen?- Je verstrekt informatie aan stakeholders over bestemmingsplannen en omverginsvergunningen- Je geeft informatie over stedenbouwkundige plannen, diverse ontheffingen en inspraa...

 • Calculator prefab-beton fabriek in provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Wat ga je doen?•Je informeert en adviseert (potentiële) klanten en draagt bij aan de verzameling van benodigde bouwkundige informatie.•Je stelt offertes op uit bouwkundige tekeningen, mbv een cal...

 • Werkvoorbereider nieuwbouw/verbouw en onderhoud

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.500

  Je houdt je bezig met het uittrekken van materialen, regelen van materieel, het opvragen en beoordelen van offertes. Daarnaast coördineer je tegelijkertijd diverse werken en houdt je je bezig met pla...

 • BIM Modelleur / Werkvoorbereider Regio Zwolle

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.700 tot € 3.700

  Als BIM Modelleur / Werkvoorbereider heb je diverse werkzaamheden. Zoals; de engineering, voorbereiding, inkoop en coördinatie van de metalen dak- en gevelafwerking voor veelal complexe en unieke dak...

 • BIM Modelleur Woningbouw

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 4.000

  Als BIM Modeler ben je responsabel voor het ontwerp van het woonproject van de opdrachtgever. Veel projecten komen voort uit eigen ontwikkeling, waardoor je al vroeg kunt deelnemen aan het project. Pr...

 • Werkvoorbereider woningbouw uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.100

  Je bent verantwoordelijk voorHet in voorbereiding brengen van woningbouw projecten.Je ontvangt de ontwerpen van de architecten of tekenaars en beoordeelt deze op uitvoerbaarheid.Hierbij maak je een pl...

 • Kostendeskundige bouw in Groningen - ZZP opdracht

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 50 tot € 65 per uur

  In deze functie kom je bij deze aannemer te werken in een klein maar hecht team met circa 4 collega’s op de calculatieafdeling.De projecten worden vaak in bouwteam aangenomen waardoor er een nauwe s...

  ZZP
 • Kostendeskundige bouw in Groningen - ZZP opdracht

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.800

  In deze functie kom je bij deze aannemer te werken in een klein maar hecht team met circa 4 collega’s op de calculatieafdeling.De projecten worden vaak in bouwteam aangenomen waardoor er een nauwe s...

 • Junior werkvoorbereider Bouwmanagementbureau Drenthe

  Drenthe

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 2.800

  Wat ga je allemaal doen?Je gaat je bezighouden met het aanvragen van vergunningenJe gaat bouwvergaderingen organiserenJe gaat de directie ondersteunen met allerlei (bouwkundige) taken Het control...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  HBO

  Bouw

  € 30 per uur

  Jouw werkzaamheden bestaan uit:• Aanvragen en selecteren van offertes• Ondersteuning van de calculatie• Kostenbewaking van de lopende projecten• Opstellen en bewaken van planningen• Opstelle...

  ZZP
 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  HBO

  Bouw

  € 35 per uur

  Je stelt planningen op en bewaakt deze;Je bestelt materialen en diensten en houdt toezicht hierop;Je bent de contactpersoon voor architect, constructeur, overheden, nutsbedrijven en opdrachtgever; - J...

  ZZP
 • Projectleider provincie Overijssel

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 40 tot € 70 per uur

  Als projectleider heb jij de verantwoordelijkheid over de voorbereidingen voor het project. Hierbij heb je veel overleg met onder anderen architecten, planologen, gemeentes, aannemers en onderaannemer...

  ZZP
 • Technisch administratief medewerker (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.400 tot € 2.900

  De verzoeken (van technische aard) zet je bij de juiste reparatie- of onderhoudsbedrijven uit. Je houd een vinger aan de pols tijdens de verdere afhandeling, waarbij de klant, de besturen of de levera...

 • Medior Bouwkundig Inspecteur (Groningen)

  Zuid-Holland

  MBO

  Aardbevingsschade

  € 2.800

  Als medior inspecteur ben jij verantwoordelijk voor de inspecties en de daarbij behorende rapportages. Je hebt contact met de bewoners, je maakt een plan van aanpak van het object. Op basis van dit pl...

 • Calculator Civiel (Rotterdam)

  Zuid-Holland

  HBO

  Civiel

  € 2.800 tot € 3.400

  Als Calculator begin je met het beoordelen van de aanvraag. Aan de hand van het bestek dat is aangeleverd bedenk je hoe het project het best kan worden uitgevoerd en wat daar allemaal voor nodig is. H...

 • Calculator Werktuigbouwkunde

  Utrecht

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 2.600 tot € 3.400

  Als Calculator Werktuigbouwkunde ben jij, naast het calculeren, inhoudelijk bezig met de werktuigbouwkundige kant van de installatietechniek. Jij bent goed op de hoogte van de materialen en artikelen....

 • Meewerkend Uitvoerder

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 2.700

  Als meewerkend uitvoerder ben je verantwoordelijk voor het bouwen van exclusieve woonhuizen. Je weet prioriteiten te stellen en draagt zorg voor timmerlieden en organisatie ( samen met uitvoerder ) op...

 • Engineer Werktuigbouwkunde

  Utrecht

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 2.600 tot € 3.400

  Als Engineer Werktuigbouwkunde bij onze opdrachtgever ben je als ontwerper van A tot Z betrokken bij de diverse projecten. Als een echte spin in het web houd jij vele ballen in de lucht. Ben je bovend...

 • Calculator/Werkvoorbereider Vastgoedonderhoud

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 3.600 tot € 4.700

  Als Calculator/Werkvoorbereider werk je aan planmatige onderhoudsprojecten voor diverse opdrachtgevers, zoals o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, schoolinstellingen, overheden van lokaal tot lan...

 • Bouwkundig Werkvoorbereider (Rotterdam)

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.400

  Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen en te blijven voldoen aan de hoge klanttevredenheid van bewoners, opdrachtgevers en ketenpartners is onze opdrachtgever op zoek naar een ervaren bouwkundig werkv...

 • Uitvoerder voor diverse projecten (Noord-Holland)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.200 tot € 3.600

  Jij bent de duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben jij he...

 • Calculator met oog voor precisie (Noord-Holland)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Het aanvragen, beoordelen en verwerken van offertes.Het verrzorgen van de inschrijfbegrotingen van projecten.Het opstellen van (deel) begrotingen voor projecten.Het opstellen van aanbestedingsbegrotin...

 • Uitvoerder

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 3.500

  Jij bent de duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben jij he...

 • Projectleider beton onderhoud

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Je bent verantwoordelijk voor:Werkplanning, meeneemlijsten en detailplanning.Uitvoering, geraamde kosten en gestelde kwaliteitseisen van meerdere projecten.Het inkopen van materiaal en mater...

 • Werkvoorbereider

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.200

  Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van projecten in samenspraak met de uitvoerder en projectleider. Ben jij gedreven, gestructureerd en accuraat met veel kennis en erva...

 • Calculator timmerfabriek (Purmerend)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.900 tot € 3.700

  Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding.Je bent verantwoordelijk voor het maken van offertes.Het signaleren, bewaken en controleren van de voortgang.Je bent verantwoordelijk voor de financiele ...

 • Uitvoerder (Alphen aan Den Rijn)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Jij bent de duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben jij he...

 • Schoolverlater Bouwkunde die wil doorgroeien! (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 1.800 tot € 2.500

  Wij zijn altijd op zoek naar schoolverlaters met een MBO / HBO of  WO Bouwkunde diploma op zak !! Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je snel aan de slag? Stuur dan je C.V. en wij zo...

 • Calculator/Werkvoorbereider

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.800 tot € 3.600

  Uittrekken van bestekken.Calculeren renovatie- en nieuwbouwprojecten.Werkvoorbereiding.Ondersteuning verkoop/werkopname....

 • Projectleider (Amsterdam)

  Noord-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Met jouw enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel weet je de projecten van onze opdrachtgever tot een succesvol einde te brengen. Je bent ondernemend, zoekt graag naar commerciele kansen, houdt erv...

 • Projectcoördinator/werkvoorbereider funderingstechnieken

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.800 tot € 3.600

  Je bent commercieel gericht.Je bent stress bestendig, met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.Je bent communicatief vaardig.Je bent assertief.Je bent flexibel en kan om gaan met de waan van de dag....

 • Projectbegeleider

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Het leidinggeven aan uitvoerend personeel en onderaannemers.Het zorgdragen voor de uitvoering van de opdrachten.Het notuleren en registreren van afwijkingen en tekortkomingen.Het komen tot een passend...

 • Uitvoerder Funderingstechnieken

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.600 tot € 3.500

  Je bent commercieel gericht.Je bent stress bestendig, met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.Je bent communicatief vaardig.Je bent assertief.Je bent flexibel en kan om gaan met de waan van de dag....

 • Planvoorbereider met passie voor renovatie (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Je inventariseert en inspecteert objecten op technisch vlak.Tot je taken pakket behoort het maken van offertes, voor een groep vaste opdrachtgevers.Je ontwikkeld verschillende plannen op basis van de ...

 • Order begeleider

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 1.800 tot € 2.500

  Het maken van offertes in het softwaresysteem.Verkopen en bijbehorende administratieve taken.Klant en leadsbeheer.Het communiceren van de offertes aan de administratie en bouwteam.Het begeleiden van d...

 • Werkvoorbereider Calculator Elektrotechniek

  Utrecht

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 2.600 tot € 3.600

  Als Werkvoorbereider Elektrotechniek / Calculator projecten verzorg je de calculatie en de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase. Je bent voornamelijk bezig ...

 • Werkvoorbereider timmerfabriek

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Inmeten van kozijnen, deuren en ramen;Maken van calculaties voor het leveren en plaatsen;Uittrekken en bestellen van materialen;Maken van werktekeningen....

 • Werkvoorbereider Werktuigkundige installaties Service en Onderhoud

  Utrecht

  HBO

  Werktuigbouwkunde

  € 2.600 tot € 3.400

  Als Werkvoorbereider Werktuigkundige Installaties Service & Onderhoud verzorg je de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase. Je bent voornamelijk bezig met ond...

 • Werkvoorbereider Renovatie/onderhoud

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.600 tot € 2.800

  Er zijn veel werkzaamheden die niet direct uitgevoerd kunnen worden en daar moeten vervolgwerkzaamheden voor gepland en voorbereid worden.Het is de taak van de werkvoorbereider om te beoordelen hoevee...

 • Schoolverlater Bouwkunde (Rotterdam)

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 1.800 tot € 2.500

  Wij zijn altijd op zoek naar schoolverlaters met een MBO / HBO Bouwkunde diploma op zak !!Wil je snel aan het werk? Stuur je C.V. en wij gaan aan de slag voor je....

 • Schoolverlater Bouwkunde (Den Haag)

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 1.800 tot € 2.500

  Wij zijn altijd op zoek naar schoolverlaters met een MBO / HBO Bouwkunde diploma op zak !!Wil je snel aan het werk? Stuur je C.V. en wij gaan aan de slag voor je....

 • Werkvoorbereider systeembouw (Utrecht)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.750 tot € 3.750

  Je fungeert als de rechter hand van de projectleider;Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van correcte projectplanning;Je bent verantwoordelijk voor bewaking van de kosten;Je controleert de tek...

 • Tekenaar/Constructeur (Alkmaar)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Je bent verantwoordelijk voor: -Ontwerpen/controleren van bouwkundige/civiele en infrastructurele werken; -Berekenen van diverse constructies en het maken van calculaties; -Bewaken van de technische i...

 • Project administrateur (Aalsmeer)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.850 tot € 3.750

  -Je houd je bezig met werkbegrotingen, financiën, kostenbewaking facturen en de financiële prognoses. -Je bent de schakel tussen de bedrijfsleider, uitvoerders en projectleiders, waarbij je de knelp...

 • Gedreven en leergierige assistent uitvoerder (regio Noord-Holland)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.000

  Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten op diverse locaties;Je houdt rekening met het vastgestelde budget en wensen van de opdrachtgever;Je overlegt de voorgang met de projectleid...

 • Bouwkundig Rapporteur Rotterdam

  Zuid-Holland

  HBO

  Aardbevingsschade

  € 2.500 tot € 2.800

  In de provincie Groningen wordt een uitgebreide inspectie en screening uitgevoerd. Alle schades onregelmatigheden als gevolg van de aardbevingen worden hier in kaart gebracht. Alles wordt middels foto...

 • Technisch Projectmanager

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Als Technisch Projectmanager bij onze opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor diverse verbouwprojecten. Samen met de uitvoering bekijk je hoe e.e.a. het beste uitgevoerd kan worden en gaat dit gez...

 • Zelfstandig Werkvoorbereider

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.000

  Wanneer je bij onze opdrachtgever komt werken als werkvoorbereider kom je terecht in een leuk, jong team met uitdagende projecten en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met de andere werkvoorberei...

 • Werkvoorbereider Renovatie en Onderhoud

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.200

  Als werkvoorbereider ben je het eerste aanspreekpunt voor de projectleider en betrokken bij het gehele traject: vanaf het moment van de tenderfase en de ontwikkeling erna tot en met de eindoplevering....

 • Werkvoorbereider Nieuwbouw

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.200

  Als werkvoorbereider ben je het eerste aanspreekpunt voor de projectleider. Je draagt zorg voor een plan- en bouwtechnische werkvoorbereiding en werkbegeleiding van één of meerdere projecten. Dit be...

 • Projectleider Nieuwbouw

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.200 tot € 4.500

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van nieuwbouwprojecten met betrekking tot de beheeraspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en veiligheid. Je geeft...

 • Projectleider

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.500

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de renovatie- en (grote) onderhoudsprojecten. De beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en veiligheid zi...

 • Werkvoorbereider

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Om de diversiteit van het werk te waarborgen, is als werkvoorbereider geen dag hetzelfde. Dit komt niet alleen doordat je met verschillende klanten te maken hebt, maar ook door uitdagende projecten. O...

 • Uitvoerder

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.700 tot € 3.800

  Als uitvoerder ben je de ‘spin in het web’ op de projectlocatie. Afhankelijk van de schaal en complexiteit van het project ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meerdere projecte...

 • Projectmanager Ontwikkeling

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.500

  Als Projectmanager Ontwikkeling houd je je bezig met de ontwikkeling en realisatie van vastgoedontwikkelingen in de woningbouw. Vanaf de initiatieffase ben je bezig met het beheer van het ontwikkelpro...

 • (Assistent) Werkvoorbereiding - Calculatie restauratie (Overijssel)

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.800

  Je gaat je bezig houden met het calculeren en voorbereiden van projecten op het gebied van diverse renovatie- en restauratiebouw. De opdrachtgever restaureert, renoveert en onderhoudt panden van monum...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.400

  Je krijgt, als ondernemende werkvoorbereider, bij deze bouwer alle ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen. Want deze organisatie kijkt naar jouw kwaliteiten en maakt de beste match tussen jou en het ...

 • Tekenaar/Engineer bouwmanagementbureau in Oost-Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Wat ga je allemaal doen?Je bent bezig met de werkvoorbereiding en engineering van eigen vastgoedontwikkelingen en voor projecten voor overheden, zorginstellingen, particulieren en vastgoedeigenaren. J...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.600

  Je krijgt, als ondernemende werkvoorbereider, bij deze bouwer alle ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen. Want deze organisatie kijkt naar jouw kwaliteiten en maakt de beste match tussen jou en het ...

 • Bouwkundig calculator regio Overijssel

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.400

  Een fulltime baan, 40 uren per week; Starten met een jaarcontract, maar een vast contract is ons doel; Een marktconform salaris; Een vakantietoeslag van 8%; Een goede pensioenregeling; 24 vakanti...

 • Werkvoorbereider Onderhoud/Renovatie Regio Kampen

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.600 tot € 3.800

  Er zijn veel werkzaamheden die niet direct uitgevoerd kunnen worden en daar moeten vervolgwerkzaamheden voor gepland en voorbereid worden.Het is de taak van de werkvoorbereider om te beoordelen hoevee...

 • Calculator prefab-beton fabriek in provincie Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Wat ga je doen?•Je informeert en adviseert (potentiële) klanten en draagt bij aan de verzameling van benodigde bouwkundige informatie.•Je stelt offertes op uit bouwkundige tekeningen, mbv een cal...

 • Projectleider Nieuwbouw

  Gelderland

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.500

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van nieuwbouwprojecten met betrekking tot de beheeraspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en veiligheid. Je geeft...

 • Uitvoerder regio Twente

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 3.300

  Succes door samenwerking. Als uitvoerder weet jij deze slogan maar al te goed op waarde te schatten. Op de bouwplaats is het iedere dag jouw doel om alle activiteiten in goede banen te leiden. Samenwe...

 • Werkvoorbereider Gevelinstallatie regio Hengelo

  Overijssel

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.000

  Bij onze opdrachtgever krijg je ook te maken met grote/complexe projecten. Hierin maak je deel uit van het projectteam en geef je input voor de projectplanning, je controleert werktekeningen van opdra...

 • Junior planvoorbereider woningbouw in Drenthe.

  Drenthe

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.000

  Als planvoorbereider ben je samen met het ontwikkelteam vanaf initiatieffase tot aan het afsluiten van de contracten met alle betrokken partijen, betrokken en verantwoordelijk voor de aan jullie toege...

 • Bouwkundig medewerker (regio Meppel)

  Drenthe

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de bouwkundige staat van onderwijsgebouwen. Hiervoor doe jij offerteaanvragen voor schilder- bouwkundig en installatiewerk en beoordeel je deze of...

 • Calculator/ Werkvoorbereider planmatig onderhoud regio Zwolle

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 4.000

  Voor onze opdrachtgever zoeken wij naar een calculator/werkvoorbereider planmatig onderhoud. In deze functie beoordeel je de aanvraag van klanten en doe je opnames. Je bepaalt de kostprijs, werkt de c...

 • Uitvoerder Gas en Elektra

  Zuid-Holland

  MBO

  Civiel

  € 2.200 tot € 4.000

  Als Uitvoerder in het team Processen zorg je voor het organiseren, coördineren en begeleiden van de werkzaamheden aan/voor de energie infrastructuur met betrekking tot kleinverbruik aansluitingen die...

 • Werkvoorbereider woningbouwcorporatie Groningen & Drenthe

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.100

  Als werkvoorbereider bij deze corporatie ben je bezig met het opstellen van werkomschrijvingen en- bestekken.Je draagt zorg voor het aanbestedings--klaar maken van de documenten en ben je betrokken bi...

 • Adviseur Bodem en Milieu

  Zuid-Holland

  Onbekend

  Civiel

  € 2.800 tot € 5.000

  Innovatief, baanbrekend, oog hebben voor de klant: de kwaliteiten die jou een ambitieuze en resultaatgerichte adviseur maken die een belangrijke bijdrage levert aan milieu- en bodemprojecten van onze ...

 • (Meewerkend) Uitvoerder renovatie- en transformatiewerk

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Op de bouwplaats is het uw dagelijkse doel om alle werkzaamheden goed te laten verlopen. Samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen is daarbij essentieel. Als aannemer ben je verantwoor...

 • Projectleider provincie Overijssel

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.300

  Als projectleider heb jij de verantwoordelijkheid over de voorbereidingen voor het project. Hierbij heb je veel overleg met onder anderen architecten, planologen, gemeentes, aannemers en onderaannemer...

 • Uitvoerder provincie Overijssel

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 3.500

  • Als meewerkend uitvoerder ben je verantwoordelijk voor het bouwen van exclusieve woonhuizen. Je weet prioriteiten te stellen en draagt zorg voor timmerlieden en organisatie (samen met uitvoerder) ...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  HBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.800

  Jouw werkzaamheden bestaan uit:• Aanvragen en selecteren van offertes• Ondersteuning van de calculatie• Kostenbewaking van de lopende projecten• Opstellen en bewaken van planningen• Opstelle...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  HBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.600

  Je stelt planningen op en bewaakt deze;Je bestelt materialen en diensten en houdt toezicht hierop;Je bent de contactpersoon voor architect, constructeur, overheden, nutsbedrijven en opdrachtgever; - J...

 • Werkvoorbereider woningbouwcorporatie Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.100

  Als werkvoorbereider bij deze corporatie ben je bezig met het opstellen van werkomschrijvingen en beoordeel je offertes.Je overlegd met gemeenten over het onderwerp leefbaarheid. Je draagt zorg v...

 • Werkvoorbereider Gevels regio Hengelo

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  In de functie van werkvoorbereider ben je vanaf het begin van de opdracht tot aan de oplevering betrokken bij het proces. In dit proces houd je rekening met welke materialen er nodig zijn en deze best...

 • Specialist duurzaam bouwen in Drenthe

  Drenthe

  MBO

  Bouw

  € 2.600 tot € 3.900

  Als specialist duurzaamheid ben je een echte spin in het web, ondernemingsgezind en goed in leidinggeven. Jij wordt teamleider van een nieuwe afdeling die moet worden opgezet, jij bent hierin de kartr...

 • Senior projectleider uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 4.000 tot € 4.600

  Als Senior Projectleider ben je verantwoordelijk voor bouwprojecten en de financiële- en voortgang bewaking hiervan. Je maakt projectplannen, waarin ook de projectplannen van leveranciers worden gema...

 • Bouwkundig + Cijfers = Calculator uit Friesland!

  Friesland

  HBO

  Bouw

  € 3.600 tot € 4.200

  Als calculator wordt je ingezet om zelfstandig verschillende berekeningen uit te voeren aan de hand van bestek. Hierbij kun je denken aan kostprijsberekeningen en nacalculatie werkzaamheden t.b.v. de ...

 • Uitvoerder

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 4.000

  Als uitvoerder van onze opdrachtgever ben je in het Erasmus MC Ziekenhuis verantwoordelijk voor de aansturing van 20 medewerkers die zich bezighouden met het dagelijkse onderhoud en kleine projecten. ...

 • Calculator vastgoedverbetering regio Zwolle

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.600

  Als calculator ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van calculaties en ramingen voor de projecten. Dit houdt in dat je meedenkt over de mogelijkheden en alternatieven voor het project. Je werkt...

 • Bouwkundig Uitvoerder renovatie (Utrecht)

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.800

  Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de uitvoering van een project. Je werkzaamheden bestaan uit:het maken van een detailplanning en het vaststellen van de ...

 • Bouwkundig werkvoorbereider (overijssel)

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.000 tot € 3.800

  Als werkvoorbereider ben je samen met de projectleider en uitvoerder verantwoordelijk voor de realisatie van grootschalige werken. Je werkzaamheden bestaan uit:het maken van planningen en voorbereiden...

 • Junior Werkvoorbereider voor mooie utiliteitsprojecten in Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 2.700

  Als werkvoorbereider word je ingezet voor puur het bouwkundige gedeelte van de projecten. Je krijgt te maken met de grote funderingen of betonnen kolommen waar onze klant ook in actief is maar je houd...

 • Bouwkostendeskundige

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 3.000 tot € 6.000

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende kosteninformatie en de technische details in elke fase van het project in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. De proj...

 • Werkvoorbereider Planner

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 4.000

  Je zorgt ervoor dat onze medewerkers op het juiste moment op de juiste plek werken. Je bent een expert in planning en hebt de volledige regie in handen. In de vesteging in Voorburg werkt onze opdracht...

 • Bouwkundig Projectleider

  Zuid-Holland

  HBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 5.500

  Je gebruikt je kennis en enthousiasme om bouwprojecten succesvol te begeleiden. Vanaf het eerste gesprek tot en met de levering ben je het aanspreekpunt voor de klant. Jij kunt het projectteam aanstur...

 • Calculator

  Zuid-Holland

  MBO

  Bouw

  € 2.300 tot € 3.800

  Met jouw communicatieve vaardigheden en gezonde bouwkundige kennis vertaal je de inkomende opdrachten naar uitvoering. Je stelt inschrijfdocumenten op en zorgt voor een goede werkvoorbereiding. Je vr...

 • Uitvoerder (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 3.500

  Jij bent de duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben jij he...

 • Werkvoorbereider

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 4.000

  Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van projecten in samenspraak met de uitvoerder en projectleider. Ben jij gedreven, gestructureerd en accuraat met veel kennis en erva...

 • Werkvoorbereider W Service en Onderhoud (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Werktuigbouwkunde

  € 2.600 tot € 3.500

  Als werkvoorbereider W Service & Onderhoud verzorg je de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase. Je bent voornamelijk bezig met onderhoudscontracten...

 • Projectleider Zorginstelling Regio Apeldoorn

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 4.000

  Jij kan met een onafhankelijke blik de organisatie ondersteunen en adviseren in het gebruik van panden en terreinen (vastgoed en bouw). Jouw advies en ondersteuning richt zich op een optimale kwalitei...

 • Hbo bouwkunde starter uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.200 tot € 2.800

  Als jonge bouwkundige ondersteun je bij veel projecten. Je voert werkzaamheden uit voor een team. Dat kan op een calculatie, teken of werkvoorbereiding afdeling. Je voert verschillende werkzaamhe...

 • Werkvoorbereider regio Apeldoorn

  Gelderland

  MBO

  Bouw

  € 2.800 tot € 3.600

  Er zijn veel werkzaamheden die niet direct uitgevoerd kunnen worden en daar moeten vervolgwerkzaamheden voor gepland en voorbereid worden.Het is de taak van de werkvoorbereider om te beoordelen hoevee...

 • Calculator-werkvoorbereider Bouw

  Overijssel

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 3.400

  Als calculator-werkvoorbereider de werkzaamheden onder andere uit: bepalen kostprijs van de projecten, opstellen en bijhouden meer- & minderwerk, controle van werktekeningen en inkoop van materiaal en...

 • Uitvoerder mutatie en onderhoud (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.250 tot € 3.750

  Jij bent de duizendpoot die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met de voorbereiding van nieuwe projecten geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben jij he...

 • UItvoerder luxe woningbouw in Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  € 3.200 tot € 4.100

  Als Uitvoerder werk je samen in een team met de PL en de Werkvoorbereider.“Het meeste geld wordt verdient of verloren in de voorbereiding” is het motto van dit bedrijf en om die reden is het heel ...

 • Ervaren werkvoorbereider (Alkmaar)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.500 tot € 4.000

  Je zal de werkvoorbereiding gaan doen voor een woningbouwproject. De omvang van dit project betreft 50 grondgebonden woningen dat momenteel in realisatie is. Voor deze opdracht kan de aanvraag ook op ...

 • Werkvoorbereider gericht op nieuwbouw (Amsterdam)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 3.000 tot € 3.900

  Je controleert de werktekeningen op juistheid, technische uitvoerbaarheid en volledigheid.Je bent betrokken bij de inkoop van de materialen.Je bent verantwoordelijk voor de controle op de offertes.Je ...

 • Werkvoorbereider/technisch tekenaar (Alkmaar)

  Noord-Holland

  Onbekend

  Bouw

  € 2.500 tot € 3.500

  Je houd je bezig met het controleren, toetsen en aanpassen van werktekeningen;Je zorgt voor de planning van de werkzaamheden en materiaal in de timmerfabriek;Je bent verantwoordelijk voor de inkoop va...

 • Junior uitvoerder onderhoud en renovatie uit Friesland

  Friesland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 2.800

  Als uitvoerder kom je veel in contact met klanten en bewoners, je voert opnames uit voor onderhoudsprojecten, planning en organiseren, je geeft leiding aan timmermannen en schilders. Samengevat je dra...

 • Bouwkunde starter uit omgeving Leeuwarden

  Friesland

  MBO

  Bouw

  € 2.200 tot € 2.800

  Heb je de opleiding Bouwkunde afgerond en ben je op zoek naar een leuke baan? Maar weet je eigenlijk niet precies wat voor baan? Dan komen we graag in contact met je om de mogelijkheden te bespreken? ...

 • Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de plannin...

 • Productieleider Prefab Beton - centraal-Friesland

  Friesland

  MBO

  Bouw

  Je krijgt met de onderstaande taken & verantwoordelijkheden te maken: Er voor zorgen dat producten op basis van de gewenste specificaties en planning aan de klant(en) worden geleverd;Als zodanig ...

 • Junior calculator Drenthe

  Drenthe

  Onbekend

  Bouw

  Als calculator speel je een rol in het proces van aanvraag tot indiening. Onder begeleiding van een ervaren kracht ga je aan de met calculeren van uiteenlopende projecten. Je werkt zowel in teamverban...

 • Werkvoorbereider Oost-Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van diverse bouwkundige projecten op het gebied van renovatie, beheer & onderhoud en nieuwbouw van utiliteit- en wonin...

 • Uitvoerder gezocht - Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Als uitvoerder nieuwbouw ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere nieuwbouwprojecten. Samen met het team zorg je er voor dat het project zo goed mogelijk verloopt met een succesv...

 • MBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • HBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • Calculator uit Friesland gezocht

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie van calculator ben je verantwoordelijk voor de calculaties op het gebied van verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld particuliere woningbouw, utiliteitsbouw en af en toe seriematig...

 • Bouwkundig tekenaar/projectleider architectenbureau gezocht! Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie ga jij je vooral bezig houden met het maken en uitwerken van bouwkundige tekeningen en detailtekeningen. Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor meerdere diverse projecten tegelijk. ...

 • Hé bouw professional!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Wij zijn dus op zoek naar bouwkundige specialisten die met ons in gesprek willen gaan over hun kwaliteiten en ambities. Uiteraard wel met kandidaten die een passie hebben voor de bouw, omdat daar onze...

 • Calculator houtskeletbouw in Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Wij zoeken versterking in de vorm van een calculator houtskeletbouw met ervaring. In deze functie maak je begrotingen en calculaties voor het ontwerpen, leveren en monteren van houtskeletbouwelementen...

 • HSB Tekenaar gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie zal je vooral de volgende werkzaamheden gaan vervullen: Uitwerken van technische detailsTekenen van prefab houtconstructies en vervaardigen van productie tekeningenMaken van BIM/I...

 • Bouwkundig projectleider uit Friesland gezocht!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het technische en financiële eindresultaat van de toegekende projecten. Als projectleider zorg je ervoor dat de directie up-to-date blijft wat betreft d...

 • Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de plannin...

 • Werkvoorbereider Oost-Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van diverse bouwkundige projecten op het gebied van renovatie, beheer & onderhoud en nieuwbouw van utiliteit- en wonin...

 • Starter in de bouw? Dan zoeken wij jou!

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Ben jij bijna klaar met MBO / HBO Bouwkunde of is het einde in zicht? Lees dan nu verder! Wij hebben bij Bouwselect verschillende vacatures openstaan om je carrière een vliegende start te geven. Voor...

 • HBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • Werkvoorbereider/Calculator regio Flevoland

  Flevoland

  Onbekend

  Bouw

  Je kerntaken binnen deze functie zijn als volgt:Calculeren (verbouw-renovatie-nieuwbouw)Voorbereiden van de bouwprojectenVoert onderhandelingen met de leveranciersOpstellen en bewaken van projectplann...

 • Calculator/binnendienst-medewerker oost-Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  je komt te werken in verkoopteam bestaande uit 5 medewerkers. Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het maken van calculaties en offertes, het ondersteunen van de verkoop buitendienst en ...

 • HSB-Tekenaar, zowel starters als ervaren tekenaars, Noord-Nederland

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In deze uitdagende functie wordt je verantwoordelijk voor je eigen projecten als tekenaar / werkvoorbereider. Je gaat werktekeningen maken en controleren en dat voor meerdere projecten tegelijkertijd....

 • Tekenaar / Tekeningbeheerder Regio Zwolle

  Overijssel

  Onbekend

  Bouw

  Als Tekeningbeheerder/Tekenaar houd jij je bezig met het beheren van de tekeningenpakketten van onze klanten. Door jouw inzet is de meest recente versie van tekeningen makkelijk vindbaar, worden wijzi...

 • EVS-2 inspecteur interim uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie ben je heel divers bezig, je verzamelt data o.a. via gemeentes en architectenbureaus. Deze data gebruik je voor je deskstudie, hiervan maak je een inspectieplan. Met dit plan ga je uit...

  ZZP
 • Medior bouwkundig inspecteur (Groningen)

  Noord-Holland

  MBO

  Aardbevingsschade

  Als medior inspecteur ben jij verantwoordelijk voor de inspecties en de daarbij behorende rapportages. Je hebt contact met de bewoners, je maakt een plan van aanpak van het object. Op basis van dit pl...

 • Leergierige HBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • Leergierige MBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • Werkvoorbereider Provincie Groningen

  Utrecht

  Onbekend

  Bouw

  Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van projecten in samenspraak met de uitvoerder en projectleider. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het maken van de plan...

 • Tekenaar provincie Groningen

  Utrecht

  Onbekend

  Bouw

  Als tekenaar ben jij verantwoordelijk voor het definitieve ontwerp van het bouwproject. Je gaat aan de slag met het werk van de architect en tekent dit uit tot kleinschaligere constructies. Ook ga je ...

 • Opzichter bouw in provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als opzichter hou je toezicht, voer je controles uit en hou je in de gaten of het proces verloopt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever. Daarnaast ben je bezig met het inspecteren van de kwa...

 • Tekenaar Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het complete tekenwerk (verkoop-, bestek- en productietekeningen) voor bouwprojecten. Je werkt nauw samen met projectleiding, werkvoorbereiding en uitvoeri...

 • Werkvoorbereider aannemer in Oost-Groningen

  Groningen

  MBO

  Bouw

  Als werkvoorbereider bij deze aannemer zal jij naast de projectleider verantwoordelijke zijn voor de lopende projecten en bewaakt hierin de planning, kwaliteit, organisatie en veiligheid. Daarnaast za...

 • Bouwkundig opname deskundige uit Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Als Opnamedeskundige ben je veel op pad. Je bezoekt zelfstandig eigenaren van panden (utiliteitsbouw en woningbouw) en je bent verantwoordelijk voor een gedegen inventarisatie van het pand t.a.v.(aard...

 • Bouwkundig (Revit)tekenaar complexe gebouwen architectenbureau Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als Revit tekenaar houdt jij je bezig met o.a. het voorlopige en het definitief ontwerp én het voorbereiden en uitwerken van detailtekeningen. Dit zijn projecten van verschillende omvang en met name ...

 • Harde werker gezocht uit Friesland voor uitvoerder functie!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Als uitvoerder nieuwbouw ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een of meerdere nieuwbouwprojecten. Samen met het team zorg je er voor dat het project zo goed mogelijk verloopt met een succesv...

 • Opzichter bouw in provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als opzichter hou je toezicht, voer je controles uit en hou je in de gaten of het proces verloopt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever. Daarnaast ben je bezig met het inspecteren van de kwa...

 • Uitvoerder renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als uitvoerder renovatie ben jij verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van bouwkundige renovatieprojecten. Dit houdt in dat je contact onderhoudt met toeleveranciers, leveranciers en ond...

 • Projectmanager provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als projectmanager werk je samen met collega’s in een projectteam. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het voorbereiden en ondersteunen bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, zoals progra...

 • Junior projectmanager provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als junior projectmanager werk je samen met collega’s in een projectteam. Je werkzaamheden zullen bestaan uit het voorbereiden en ondersteunen bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, zoals...

 • Assistent uitvoerder provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als assistent uitvoerder zal je begeleidt en gecoacht worden door een ervaren uitvoerder. Je gaat meelopen met alle werkzaamheden van de uitvoerder. Dit houdt in dat je samen met de uit...

 • Calculator renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als calculator ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van calculaties en ramingen voor de projecten. Dit houdt in dat je meedenkt over de mogelijkheden en alternatieven voor het ontwerp. Jij bepa...

 • Tekenaar Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het complete tekenwerk (verkoop-, bestek- en productietekeningen) voor bouwprojecten. Je werkt nauw samen met projectleiding, werkvoorbereiding en uitvoeri...

 • BIM-modelleur in de provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Als BIM Modelleur heb je diverse werkzaamheden. Zo ben je onder meer bezig met het uitwerken en aanvragen van de omgevingsvergunning incl. de bijbehorende bouwbesluittoetsing. Je maakt ...

 • Werkvoorbereider gezocht! Provincie Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Als werkvoorbereider word je ingezet voor puur het bouwkundige gedeelte van de projecten. Je krijgt niet te maken met de grote funderingen of betonnen kolommen waar onze klant ook in actief is maar je...

 • Uitvoerder uit Friesland gezocht

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Jij bent de persoon die alle ontwerpen vertaalt naar een proces van uitvoering. Je helpt met het voorbereiden van nieuwe projecten en geeft leiding aan het uitvoerende personeel. Daarnaast ben je ook ...

 • Junior revit tekenaar uit Friesland gezocht

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Je gaat je in deze functie met name bezig houden met het maken en uitwerken van bouwkundige tekeningen en detailtekeningen. Als tekenaar ben jij verantwoordelijk voor meerdere projecten op hetzelfde m...

 • Voorbereidend calculator

  Groningen

  MBO

  Bouw

  Met behulp van een calculatieprogramma ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van offertes naar aanleiding van bouwkundige tekeningen. Bovendien breng jij geheel zelfstandig offertes uit, met bet...

 • Werkvoorbereider/uitvoerder regio Emmen

  Drenthe

  Onbekend

  Bouw

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijks- en mutatieonderhoud voor woningbouwverenigingen. Werkzaamheden bestaan o.a. uit het maken van offertes, calculaties, tekeningen beoordelen, m...

 • Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de plannin...

 • Hé bouw professional uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Wij zijn dus op zoek naar bouwkundige specialisten die met ons in gesprek willen gaan over hun kwaliteiten en ambities. Uiteraard wel met kandidaten die een passie hebben voor de bouw, omdat daar onze...

 • Manager interieurbouw provincie Drenthe

  Drenthe

  Onbekend

  Bouw

  Als manager interieurbouw coördineer jij het gehele proces. Van calculatie tot en met de montage ben jij verantwoordelijk voor het goede verloop van het proces. Samen met je team zorg jij ervoor dat ...

 • Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie Groningen

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de plannin...

 • MBO Bouwkundige gezocht uit Friesland!

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  ...

 • (Junior) Projectleider/Adviseur omgeving Friesland

  Friesland

  Onbekend

  Bouw

  Voor onze opdrachtgever uit omgeving Friesland zoeken wij een (junior) projectleider/adviseur welke zelfstandig in staat is om meerdere projecten aan te sturen in zowel verbouw als nieuwbouw. Als proj...

 • Starter in de bouw? Dan zoeken wij jou!

  Groningen

  Onbekend

  Bouw

  Ben jij bijna klaar met MBO / HBO Bouwkunde of is het einde in zicht? Lees dan nu verder! Wij hebben bij Bouwselect verschillende vacatures openstaan om je carrière een vliegende start te geven. Voor...