Werken in de woningbouw
13 jul
Blog

Werken in de woningbouw? Dit is de realiteit in 2020

Door Dennis Pettinga

Van toezichthouder tot bouwkundig opzichter en projectleider: diverse functies binnen de woningbouw krijgen het de komende jaren zwaar te verduren. Door het grote woningtekort moeten er de komende periode veel woningen gebouwd worden. 

Schrikbarende cijfers binnen de woningmarkt

In een nieuwsbericht van de Rijksoverheid wordt aangegeven dat Nederland in 2035 naar verwachting 18,8 miljoen inwoners heeft. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Op dit moment is er een tekort van 331.000 woningen, wat moet worden teruggebracht met 2% in 2035.

Stimulering sociale huurwoningen van woningcorporaties

Met 315.000 gezinnen zonder huis in Nederland is de druk op de woningbouw enorm. Volgens onderzoeken loopt dit aantal de komende tien jaar zelfs op tot 1 miljoen, waardoor er tevens dit aantal aan nieuwe woningen moet worden gebouwd. Vanuit het kabinet wordt het bouwen van voornamelijk sociale huurwoningen door woningcorporaties gestimuleerd. Zij mogen een plan indienen wat recht geeft op korting op de verhuurderheffing. Het bouwen van huizen met lage huur maakt het voor mensen met een lager inkomen mogelijk een betaalbare woning te vinden. 

Woningbouwplannen versnellen

Het kabinet investeert in 2020 bijna 200 miljoen euro om de bouw in de crisisperiode door te laten gaan en woningbouwplannen te versnellen. De bouw moet blijven doordraaien zodat mensen nu en na de crisis een betaalbare, duurzame woning kunnen vinden. Vanzelfsprekend stijgt het aantal vacatures voor werken in de woningbouw daardoor ook enorm.

Verwachte gevolgen voor functies binnen de woningbouw:

Jan van Bouwselect geeft aan dat hij verwacht dat de woningbouw meer en meer geïndustrialiseerd gaat worden. “Denk aan robotisering, printen en prefab. Toch zijn er ook signalen dat de schaalgrootte nog te klein is, waardoor het niet of nauwelijks winstgevend kan zijn. Betere technieken, grotere schaalgroottes zijn daarom wel de toekomst”. Andere verwachte gevolgen binnen de woningbouw zijn:

  • Het aantal woningbouwprojecten zal sterk toenemen.
  • Het aantal functies dat vrijkomt binnen de woningbouw gaat stijgen door de grote vraag aan woningen.
  • De druk op de functies wordt vergroot: projecten moeten sneller en efficiënter uitgevoerd worden.

Met de druk op de woningmarkt neemt tevens het aantal vacatures op het gebied van woningbouw toe. Ontdek alle vacatures woningbouw en andere vacatures in de bouw bij Bouwselect. 

Wil je meer van onze blogs over de bouw lezen? Bezoek dan regelmatig onze actuele nieuws/blogpagina en houd onze social media kanalen in de gaten!