22 jul
Blog

‘De beste match in de bouw is ons werk’

Door Loretta

Mensen in en voor de bouw. Van timmerlieden tot projectleiders, van landmeter tot BIM-modelleur, zij zijn de spil waar het om draait bij het realiseren van de enorme vraag naar met name woningen. Sipke Meindertsma en Jan Vrieling kennen de bouwwereld als geen ander als detacheerders van Bouwselect en uitzenders van Bouwpartners.

Jan is als regiomanager voor het noorden de praktische man met de poten in de klei, Sipke de man van de grote lijnen. Zeggen ze over elkaar. Jan Vrieling kwam in 2007 bij Sipke Meindertsma, die zijn Bouwprofs met de labels Bouwselect en Bouwpartners in 2003 oprichtte om opdrachtgevers in de bouw en infra te bedienen met goed personeel. Sinds dat moment zijn we zware crisismomenten verder en weten de mannen waar ze staan. „We zijn een stevig bedrijf, zijn financieel gezond en hebben de landelijke dekking die we willen.” Na de start in het noorden met vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle, volgde enkele jaren geleden de vestiging in Amsterdam en wordt sinds 1 juni de markt in en rond Rotterdam met een eigen vestiging bediend. „Dagelijks hebben we circa 400 man aan het werk, waarvan twee derde in het noorden.”

Niet van de wijs laten brengen

Meindertsma en Vrieling bemiddelen in de breedte van de bouw. Met detacheerder Bouwselect bemiddelen ze hoger opgeleiden en kaderpersoneel voor de bouw, de civiele en de cultuurtechniek. Bouwpartners is het uitzendbureau voor vaklieden in de bouw, dat zich met name richt op Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland. Met Bouwprofs Interim brengen ze zelfstandigen in de bouw, civiele en cultuurtechniek samen met opdrachtgevers. Het geheel maakt Bouwprofs met haar verschillende labels van uitzenden, detacheren en bemiddelen tot een ervaren kennispartner voor de complexe bouwwereld met uiteenlopende bedrijven en personeelswensen. Voor woningstichtingen en mkb- bedrijven, voor ingenieursbureaus, overheden, waterschappen en grote bouwbedrijven als Van Wijnen, Ballast-Nedam en Strukton, Bouwprofs zoekt, vindt en levert de gewenste vakbekwame mensen.

Betrouwbaarheid, continuïteit, kwaliteit en nuchterheid in één huis. Jan Vrieling: „Na de moeizame jaren door de financiële crisis en ook weer met de ervaringen van corona, weten we wel hoe de markt zich gedraagt. Hoe diep de crisis ook is, hoe traag soms het herstel, hoe lastig het is om na de vorige crisis geconfronteerd te worden met PFAS, stikstof en corona: je weet dat de vraag naar goede mensen blijft, dat is de kern waar het om draait. Er is krapte in het aanbod van mensen en het gewenste bouwvolume is enorm groot. Het gaat er om dat je voor opdrachtgevers en al die vakmensen betrouwbaar bent, in goede en in slechte tijden. Laat je niet van de wijs brengen.”

Sipke Meindertsma: „Veranderende wet- en regelgeving, ook op flexgebied, hebben uiteindelijk niet zoveel invloed als je het met een beetje nuchterheid bekijkt, zoals Jan vaak zegt. We zijn als sinds 2003 partner voor veel bedrijven en kandidaten. Het gaat om de match, vervul je de wens van je opdrachtgever en voldoe je aan de wens van de kandidaat. De beste match in de bouw is ons werk.”

Heeft corona veel effect gehad? „Natuurlijk heeft het een paar weken effect gehad om de gewenste maatregelen te nemen. Daarna is het stiller geweest, waren er twijfels in de markt, maar vanaf eind mei is het weer alle hens aan dek. Al met al weten we dat we een goed jaar draaien, beter dan 2019. Het werk is er volop, de mensen blijven nodig. Ik zie wel dat de lat weer iets hoger komt te liggen. Begin van het jaar was het eerder, “zorg maar voor mensen”. Nu zijn we weer bij de vraag, “zorg voor goede mensen.”

Meer omscholing nodig

Hoe kijken Meindertsma en Vrieling naar de ontwikkeling in de bouw en de gevolgen voor personeel? „Het proces in de bouw verschuift steeds verder naar voren en dat betekent in toenemende mate een andere vraag gekwalificeerd personeel. Kostenreductie en beheersing, het toenemende gebruik en sturen vanuit modellen zoals BIM, vragen om andere competenties en kennis. De complexiteit zal ook toenemen door bijvoorbeeld de behoefte aan meer industrieel bouwen in combinatie met prefab, zoals je bijvoorbeeld ziet bij Van Wijnen Noord en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Niet voor niets is er een grote vraag naar BIM- modelleurs en coördinatoren. Om nog maar te zwijgen over de energietransitie. Hoe deze ontwikkelingen zich doorzetten en in welk tempo, is nog even de vraag. De aandacht voor het bouwproces komt steeds verder naar voren, wordt complexer en meer technologisch. Tegelijk heb je nog heel veel handen nodig op de bouwplaats, ook al doen die handen deels ander werk dan vijftig jaar geleden.”

Wat is de zwakte in de bouwwereld? Sipke Meindertsma, heel expliciet: „We scholen te weinig mensen om. Het UWV is, begrijpelijk, er op gericht om mensen weer snel aan het werk te helpen. We vergeten dat we tijd moeten nemen om mensen om te scholen. Het is financieel niet haalbaar om mensen om te scholen en ze tegelijk een boterham te laten verdienen. Dat moeten we veel beter regelen. Geef ons de kans mensen op te leiden en om te scholen: de mensen zijn er, de vraag naar mensen met de kennis van nu ook. De overheid moet er voor zorgen dat dat financieel mogelijk is. Dan kunnen we echt werken aan een gezondere arbeidsmarkt in de bouw. De bouw blijft het kloppend hart van onze economie en daar moeten samen aan werken.