10 dec
Nieuws

Herstel woningbouw ligt in het verschiet

Door BLIXX

De ontwikkelingen in de woningbouw volgen de woningmarkt. Nu de woningmarkt aantrekt, is ook herstel van de woningbouw te verwachten. Het is dan wel van belang om die woningen te bouwen die passen bij de demografische trends. Zo schrijft Madelein Buijs, sector econoom bij ABN AMRO.

Duidelijke relatie tussen woningmarkt en woningbouw
Het ligt voor de hand dat er een relatie is tussen de ontwikkeling van de woningmarkt en de woningbouw. Dit is ook het geval. Er is een duidelijke relatie tussen de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de afgegeven vergunningen voor nieuwbouw van woningen. De woningbouw reageert met een vertraging van ongeveer acht maanden op de ontwikkelingen op de woningmarkt. Nu de woningmarkt duidelijk herstel laat zien, is de verwachting dat ook de woningbouw zal herstellen. Wij verwachten dat dit vanaf eind 2014-begin 2015 zichtbaar moet worden.

Er is een tekort aan woningen
Dat het tijd wordt om weer meer woningen te bouwen, blijkt uit het feit dat er op dit moment te weinig woningen zijn. In 2012 zijn er 7.512.824 huishoudens tegenover 7.266.216 woningen. Dit betekent dat er voor 246.608 huishoudens geen woning is. Dit wil niet zeggen dat er daadwerkelijk zoveel huishoudens geen woonruimte hebben, maar dit geeft wel aan dat er de afgelopen jaren te weinig gebouwd is. Volgens prognoses blijft de woningvoorraad in de toekomst te klein voor het aantal huishoudens. Het woningtekort neemt zelfs de komende jaren eerst nog toe voordat het weer wat afneemt richting 2040.

Bouwers moeten inspelen op demografische trends
Wanneer het herstel van de woningbouw in navolging van de woningmarkt intreedt, is het belangrijk dat die woningen gebouwd worden waar in de toekomst behoefte aan is. Dit hoeven niet alleen nieuwbouwwoningen te zijn, ook kunnen bestaande gebouwen tot woningen worden getransformeerd. Het is belangrijk dat er woningen gebouwd worden die passen bij de demografische trends. Daarom zijn er woningen nodig die geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens en de steeds ouder wordende bevolking.

Je kunt dit artikel ook lezen op de website van ABN AMRO.