19 nov
Nieuws

Bouwselect adviseert ondernemers over nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Door Loretta

In 2015 treedt de nieuwe wet Werk en Zekerheid in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor werkgevers die met flexibel personeel werken. Bouwselect heeft deze maand twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om haar klanten op de hoogte te brengen van de veranderingen. Begin volgend jaar organiseert Bouwselect deze bijeenkomsten ook voor niet-klanten.

De nieuwe wet Werk en Zekerheid heeft als doel de positie van flexwerkers te versterken. Zo mag een werknemer nog maar maximaal twee jaar aaneengesloten met tijdelijke contracten in dienst zijn; daarna heeft hij of zij recht op een vast contract. Ook de onderbrekingstermijn, de tijd die tussen twee tijdelijke contracten moet zitten, wordt verlengd: van drie naar zes maanden. Vooral voor bedrijven in de bouw, die medewerkers aannemen volgens een seizoensplanning, heeft dit grote implicaties.

Voorlichting en advies
Een goede voorbereiding op de veranderingen helpt (financiële) tegenvallers te voorkomen. Daarom vindt Bouwselect het belangrijk om klanten te informeren en bij te staan. Op de voorlichtingsbijeenkomsten hebben twee juristen en een adviseur van Bouwselect advies gegeven over de praktische uitvoering van de wet.

“De bijeenkomsten waren een groot succes”, vertelt directeur Sipke Meindertsma. “In een kleinschalige setting is uitgebreid gesproken over de bedrijfsspecifieke implicaties van de wet. Onderwerpen als de ketenbepaling, onderbrekingstermijn, opzegtermijn en transitievergoeding kwamen aan de orde. Juristen hebben praktische handvatten gegeven voor het omgaan met de problemen die de wet oproept. Zo biedt de nieuwe CAO Uitzendkrachten in sommige gevallen een oplossing.”

Advies op maat
Bouwselect laat het niet bij voorlichting: voor klanten die dat willen biedt het bureau een vervolg. Een adviseur van Bouwselect en een jurist komen dan bij de klant langs om aan de hand van de individuele situatie een plan van aanpak op maat te maken.

Informatie voor niet-klanten
Tenslotte wil Bouwselect ook graag ondernemers die (nog) niet met Bouwselect samenwerken informeren over het omgaan met de nieuwe wet. In januari 2015 organiseert het bureau daarom opnieuw informatiebijeenkomsten, dit keer voor niet-klanten. Bent u geïnteresseerd om op een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Sipke Meindertsma, tel. 050 577 43 75.