24 dec
Nieuws

Informatiebijeenkomst Wet DBA op 4 februari

Door BLIXX

Op 1 april 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking. Met de komst van deze wet wordt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft. Ervoor in de plaats komen modelovereenkomsten, waarbij de Belastingdienst van tevoren aangeeft of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprake is van loondienst. Omdat er veel onduidelijk is over de gevolgen van de wet, organiseert Bouwselect op 4 februari een informatiebijeenkomst.

Over de bijeenkomst

De nieuwe wet heeft invloed op opdrachtgevers en flexwerkers. Bouwselect volgt de ontwikkelingen dan ook op de voet. Op de informatiebijeenkomst delen we onze kennis en kunt u vragen stellen. Ook is er een advocaat aanwezig die gespecialiseerd is in het onderwerp.

Graag horen wij of u geΓ―nteresseerd bent om aanwezig te zijn. Stuur een mail naar
en geef aan of u als opdrachtgever of opdrachtnemer wilt komen. Als tijdstip en plaats bekend zijn, krijgt u van ons een uitnodiging.

Over de nieuwe wet

De wet DBA zorgt ervoor dat de VAR vervangen wordt door overeenkomsten. Opdrachtgever en opdrachtnemer leggen hun overeenkomst van tevoren ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. Keurt de Belastingdienst goed dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Maar blijkt bij controle dat er toch sprake is van een arbeidsrelatie (en dat er dus anders wordt gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken), dan is de opdrachtgever verantwoordelijk en kan de Belastingdienst naheffen. De opdrachtgever draagt in de nieuwe situatie dus het meeste risico.

Om te voorkomen dat er steeds individuele overeenkomsten worden voorgelegd aan de Belastingdienst, komen er modelovereenkomsten (bijvoorbeeld voor een sector of specifieke functie) waar u gebruik van kunt maken.