SROI: veel meer mogelijk dan men denkt

Door: Jelmer Hornstra

De opdrachtgever het werk uit handen nemen en SROI op een aantrekkelijke en flexibele manier zo effectief mogelijk inzetten, zodat er voor werknemer en werkgever een win-winsituatie ontstaat. Zo omschrijft accountspecialist Jelmer Hornstra de meerwaarde van het betrekken van Bouwselect bij Social Return on Investment.

“SROI is de verplichting die de overheid stelt om een bepaald percentage van de loonsom of de bruto aanneemsom in te zetten op het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bedrijf moet, vaak al voor de gunning, met een plan van aanpak komen. De meeste werkgevers zitten daar niet op te wachten”, legt Hornstra uit. “Men weet vaak niet wat SROI precies inhoudt en hoe je er op een positieve manier gebruik van kan maken. ‘Moeten we dan mensen aannemen die tig jaar niet gewerkt hebben?’ horen we vaak. Maar door op een aantrekkelijke en flexibele manier om te gaan met de voorwaarden, kan SROI juist heel goed uitpakken en kan je er geld mee terugverdienen.”

Onverwachte hoek

Hornstra legt uit hoe Bouwselect te werk gaat. “Wij denken graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee. Ga vrijblijvend met ons om tafel en vertel over het project, over het soort mensen dat je nodig hebt. Er is binnen SROI veel meer mogelijk dan men denkt. En oplossingen liggen vaak in een onverwachte hoek. Soms lopen er binnen het bedrijf al mensen rond die voldoen aan de SROI-voorwaarden. Denk aan medewerkers die een leer-werktraject volgen, stagelopers of net aangenomen 50-plussers. Daarnaast hoeven de mensen die op basis van SROI werken niet per se bij de aannemer zélf te werken. Stel: het gaat om een wegenbouwproject. Zou het dan niet mogelijk zijn om een SROI-er aan het werk te zetten bij de onderaannemer die voor dit project de groenvoorziening aanlegt?” Door op zo’n manier naar SROI te kijken, kan het veel effectiever en winstgevender ingezet worden, legt de accountspecialist uit.

Beste werknemers

Hornstra: “Men is geneigd voor SROI vooral in de lagere functies te denken. Maar ook onder hogeropgeleiden lopen, zeker na de economische terugval van de laatste jaren, capabele mensen rond die al langere tijd niet werken. Denk aan uitvoerders, calculators, werkvoorbereiders. Bouwselect kent de markt en daardoor ook deze mensen. Door ons te betrekken bij het project krijg je de beste werknemers die aan de voorwaarden van SROI voldoen.”

Het selectietraject pakt Bouwselect net zo aan als in het reguliere uitzendwerk. Hornstra: “We doen een zeer uitgebreide voorselectie waarbij we intensief contact hebben met de opdrachtgever.”  Een projectmanager hoeft niet bang te zijn dat hij, door SROI-mensen in huis te halen, veel tijd kwijt is aan persoonlijke begeleiding. “Bouwselect begeleidt de medewerkers die aangenomen zijn van a tot z. Het gaat vaak om mensen die het werkritme kwijt zijn. Wij houden daarom goed in de gaten of ze op tijd op hun werk komen, hun werk goed voorbereiden en zich aan afspraken houden. Het contact is in de eerste weken bijna één-op-één. Zo ontstaan er eigenlijk nooit problemen.”

Succesvol

Een voorbeeld van een succesvol SROI-traject is een groot wegenbouwproject in Friesland. De aannemer moest een groot deel van de projectsom besteden aan SROI. “Hij wist niets van dit onderwerp af en vroeg Bouwselect daarom om mee te denken”, vertelt Hornstra. “Wij waren nog voor de gunning betrokken en hebben zowel het juridische als het praktijkgerichte gedeelte uitgezocht en uitgevoerd. We hebben meerdere kandidaten voorgesteld die het werk goed hebben afgerond en langere tijd in het bedrijf hebben meegelopen. Een aantal is er zelfs na de SROI-periode blijven werken.”