Corona crisis heeft grote invloed op de bouw
23 feb

Corona crisis heeft grote invloed op de bouw

Door Dennis Pettinga

Het coronavirus houdt alle sectoren bezig en zo ook de bouw. Bedrijven kampen met overschotten of juist tekorten aan medewerkers en werk, waardoor verschillen ontstaan. Werknemers ervaren stress en worstelen met het thuiswerken. Werkgevers stellen gezondheid voorop en voorzien zoveel mogelijk in een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Bouwselect, bemiddelaar in het hoger segment banen in de bouw, civiel en cultuurtechniek, keek naar de invloed van de corona crisis op medewerkers in de bouwsector. Lees meer!

Meer stress bij werknemers in de bouw door corona crisis 

Met de komst van het coronavirus werd het thuiswerken in heel Nederland geΓ―ntroduceerd. Iets waar we met zijn alleen nog niet zoveel kaas van hadden gegeten. Ruim 40% van de respondenten die onder kantoorpersoneel in de bouw vallen, gaf aan gedeeltelijk thuis te werken. Er lijkt een steeds duidelijker verband te zijn tussen thuiswerken en stress in diverse andere onderzoeken. 1 op de 10 Nederlanders zou zelfs meer stress ervaren door het thuiswerken. Ook in de bouw ervaren medewerkers dit: 40% van de respondenten uit de bouw gaf aan meer stress te ervaren door de corona crisis. Dit is iets waar brancheorganisaties, werkgevers en bemiddelaars zoals Bouwselect zich om bekommeren en voor inzetten. 

Meer dan de helft bouw medewerkers hebben zorgen over hun gezondheid

Naast stilliggende projecten en personeel dat thuiswerkt is gezondheid een belangrijk onderwerp met betrekking tot invloed van de corona crisis op medewerkers in de bouw. Niet verrassend is dat meer dan de helft van de medewerkers in de bouw zich door de corona uitbraak zorgen heeft gemaakt om zijn of haar gezondheid. Deze zorg is het grootst bij respondenten tussen de 56 t/m 65 jaar. 

Werkgevers in bouwsector houden zich goed aan corona maatregelen

Gelukkig vond bijna 90% van de respondenten dat zijn of haar werkgever rekening hield met de maatregelen. Dit percentage laat zien dat een groot gedeelte van de werkgevers in de bouw er alles aan doet om veiligheid voorop te stellen. Ze voorzien medewerkers in tools voor het thuiswerken en helpen ze om kansen te blijven zien. 

Meningen over toekomst van de bouwbranche verdeeld

De toekomst van de bouw blijft vooralsnog onzeker voor medewerkers en werkgevers. De crisis zal een grote impact hebben op de hoeveelheid projecten en banen. Het aantal bouwprojecten zal na de corona crisis stijgen, verwacht 35% van de respondenten. 20% denkt dat dit juist niet zo is en 44% weet het niet. Een verdeelde mening over de toekomst van de bouwsector dus.Β 

Tekort aan medewerkers in de bouw verwacht na de corona crisis

Deze uiteenloping is daarentegen niet te zien wanneer het gaat over de baankansen in de bouw. Bijna 70% van de respondenten is overtuigd dat er na de crisis een tekort zal zijn aan medewerkers in de bouw, waardoor het aantal vacatures in de bouw zal oplopen. Bouwselect brengt bedrijven en kandidaten in de bouw samen en speelt in op deze grote vraag door de perfecte match te zoeken.

Disclaimer
De resultaten uit dit artikel zijn samengesteld uit de antwoorden van 120 medewerkers in de bouwsector. Bouwselect doet geen uitspraak over deze resultaten.Β